• Home /
  • News /
  • Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics

Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics

October 26th, 2017

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านเขย่าความเชื่อกับตัวจริงของวงการวิจัยทางทันตกรรมจัดฟัน Professor Peter H Buschang จาก Texas A&M University เจ้าของผลงานวิจัยตีพิมพ์กว่าร้อยรายการในฐานข้อมูล Pubmed กับหัวข้อบรรยาย
“Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics”

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับสมาชิกสามัญ

อย่าลืมรีบลงทะเบียนกันนะครับ เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สนใจลงทะเบียน ติดต่อ ทญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ ฝ่ายทะเบียน โทร. 08-1807-3664

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ที่นี่ครับ (download PDF)


UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us