โครงการตุ๊กตาจัดฟันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

September 1st, 2009

ขณะนี้โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในความดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆประม...

โครงการตุ๊กตาจัดฟันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
Read More >