ประกาศ หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

May 28th, 2013

ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ผู้สนใจ ...

Read More >

Journal of the World Federation of Orthodontists (JWFO)

April 8th, 2013

Thai Association of Orthodontists hosts New Year’s party for its cleft lip and palate patients. For the past ...

Journal of the World Federation of Orthodontists (JWFO)
Read More >

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

September 4th, 2012

รศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สมาคมทันตแพทย์...

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
Read More >

เรื่องจัดฟันสำหรับประชาชน

February 26th, 2012

www.judfun.org www.facebook.com/ThaiOrtho อันตรายของจัดฟันแฟชั่น คลิกที่นี่ครับ. แจ้งเบาะแสเรื่องหมอฟันเถื่อน หรือจ...

Read More >

Braces News Online

October 19th, 2010

February 2012 PDF file ยังมีอีกหลายเล่ม click ที่ read more ครับ...

Braces News Online
Read More >

WFO Gazette Vol 16. Issue 1-2011

October 15th, 2010

ฉบับนี้มีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย Download ที่นี่ครับ...

Read More >

The Online Journal of Thai Association of Orthodontists

July 21st, 2010

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ http://www.thaiortho.org/journal/ จากมติของคณะกรรมการสมาคมฯในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ...

Read More >

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

July 20th, 2010

โดย รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ หลายๆคนคงอยากรู้รายละเอียดความเป็นมาของโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปาก...

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
Read More >

Journal of the Thai Association of Orthodontists Vol.9 2010

July 19th, 2010

Download here (Pdf file 5 M.)...

Journal of the Thai Association of Orthodontists Vol.9 2010
Read More >