ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

May 29th, 2017

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทค...

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
Read More >

ThaAO Conference 02/2017 : “More Than Straightening Teeth”

May 14th, 2017

การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560 ณ Bang...

ThaAO Conference 02/2017 : “More Than Straightening Teeth”
Read More >

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”

May 8th, 2017

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General ...

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”
Read More >

52nd Indian Orthodontic Conference

February 17th, 2017

“We welcome you all to 52nd IOC in Jaipur, India! The Conference will be held during 17 – 19 November, ...

52nd Indian Orthodontic Conference
Read More >

The 5th Annual Asian Damon Forum 2017

February 4th, 2017

Join world-renowned experts, peers, and friends in stepping out of the office to experience three incredible days o...

The 5th Annual Asian Damon Forum 2017
Read More >

7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics

February 3rd, 2017

SOFT TISSUE PARADIGM & FOUR-DIMENSIONAL TREATMENT Key Issues: Digital VTO: Virtual diagnosis & advanced bio...

7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics
Read More >

2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference

February 2nd, 2017

When: 16 – 17 May, 2017 Venue: Hotel Yak & Yeti, Durbar Marg, Kathmandu, Nepal For more information, plea...

2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference
Read More >

ThaAO Conference 01/2017: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”

February 1st, 2017

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld Master Shares, Newgen Shines on...

ThaAO Conference 01/2017: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”
Read More >

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)

December 1st, 2016

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำลังจัดให้มีงานประชุม AOSC 2017 ขึ้น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Ma...

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)
Read More >

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1

August 3rd, 2016

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2559 – 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2557 ̵...

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1
Read More >

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II

July 7th, 2016

    งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ Bangkok Co...

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II
Read More >

The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress

June 12th, 2016

  On behalf of the Association of Philippine Orthodontists, it is our pleasure to invite you to our 10TH Bienn...

The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress
Read More >