ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

May 29th, 2017

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทค...

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
Read More >

Upcoming ThaAO Conference: “More Than Straightening Teeth”

May 14th, 2017

การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560 ณ Bang...

Upcoming ThaAO Conference: “More Than Straightening Teeth”
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 24-25 ตุลาคม 2560 @ CentralWorld

May 14th, 2017

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 24 – 25 ตุลาคม 2560   Dental Trade Exhibition in the foyer of th...

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 24-25 ตุลาคม 2560 @ CentralWorld
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”

May 8th, 2017

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General ...

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”
Read More >

Upcoming Event : 52nd Indian Orthodontic Conference

February 17th, 2017

“We welcome you all to 52nd IOC in Jaipur, India! The Conference will be held during 17 – 19 November, ...

Upcoming Event : 52nd Indian Orthodontic Conference
Read More >

Upcoming Event: The 5th Annual Asian Damon Forum 2017

February 4th, 2017

Join world-renowned experts, peers, and friends in stepping out of the office to experience three incredible days o...

Upcoming Event: The 5th Annual Asian Damon Forum 2017
Read More >

Upcoming Event: 7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics

February 3rd, 2017

SOFT TISSUE PARADIGM & FOUR-DIMENSIONAL TREATMENT Key Issues: Digital VTO: Virtual diagnosis & advanced bio...

Upcoming Event: 7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics
Read More >

Upcoming Event: 2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference

February 2nd, 2017

When: 16 – 17 May, 2017 Venue: Hotel Yak & Yeti, Durbar Marg, Kathmandu, Nepal For more information, plea...

Upcoming Event: 2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference
Read More >

Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”

February 1st, 2017

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld Master Shares, Newgen Shines on...

Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”
Read More >

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)

December 1st, 2016

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำลังจัดให้มีงานประชุม AOSC 2017 ขึ้น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Ma...

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)
Read More >

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1

August 3rd, 2016

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2559 – 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2557 ̵...

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1
Read More >

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II

July 7th, 2016

    งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ Bangkok Co...

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II
Read More >