การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

September 29th, 2017

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อ...

Read More >

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

May 29th, 2017

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทค...

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
Read More >

Upcoming ThaAO Conference: “More Than Straightening Teeth”

May 14th, 2017

การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560 ณ Bang...

Upcoming ThaAO Conference: “More Than Straightening Teeth”
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 24-25 ตุลาคม 2560 @ CentralWorld

May 14th, 2017

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 24 – 25 ตุลาคม 2560   Dental Trade Exhibition in the foyer of th...

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 24-25 ตุลาคม 2560 @ CentralWorld
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >

Upcoming Event: The 11th Asia Pacific Orthodontic Congress (APOC 2018)

September 9th, 2017

The 11th Asia Pacific Orthodontic Congress (APOC 2018) will be held on March 5, 6 & 7 2018 in the beautiful isl...

Upcoming Event: The 11th Asia Pacific Orthodontic Congress (APOC 2018)
Read More >

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”

May 8th, 2017

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General ...

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Clinical Challenge in General Dentistry”
Read More >

52nd Indian Orthodontic Conference

February 17th, 2017

“We welcome you all to 52nd IOC in Jaipur, India! The Conference will be held during 17 – 19 November, ...

52nd Indian Orthodontic Conference
Read More >

The 5th Annual Asian Damon Forum 2017

February 4th, 2017

Join world-renowned experts, peers, and friends in stepping out of the office to experience three incredible days o...

The 5th Annual Asian Damon Forum 2017
Read More >

7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics

February 3rd, 2017

SOFT TISSUE PARADIGM & FOUR-DIMENSIONAL TREATMENT Key Issues: Digital VTO: Virtual diagnosis & advanced bio...

7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics
Read More >

2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference

February 2nd, 2017

When: 16 – 17 May, 2017 Venue: Hotel Yak & Yeti, Durbar Marg, Kathmandu, Nepal For more information, plea...

2nd South Asia Orthodontic Congress & 7th ODOAN Orthodontic conference
Read More >

ThaAO Conference 01/2017: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”

February 1st, 2017

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld Master Shares, Newgen Shines on...

ThaAO Conference 01/2017: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”
Read More >

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)

December 1st, 2016

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำลังจัดให้มีงานประชุม AOSC 2017 ขึ้น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Ma...

AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)
Read More >