วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้ที่จัดฟัน

การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และไม่ควรละเลย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาฟันผุ และโรคปริทันต์ในระหว่างการจัดฟัน