เครื่องมือจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันด้านในคืออะไร?

เครื่องมือจัดฟันด้านในเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ ติดไว้บนผิวฟันด้านใน ซึ่งเป็นด้านที่ติดกับลิ้นและเพดานปาก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน แต่ก็มีข้อจำกัดบ้าง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองลิ้น อาจส่งผลกระทบต่อการพูดในระยะหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีราคาสูงกว่าการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันด้านนอกมาก เนื่องจากมีการรักษาที่ซับซ้อน และต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดฟันด้านในเท่านั้น

การดูดนิ้วมีผลต่อฟันอย่างไร?

การดูดนิ้วติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสบฟันเปิดในบริเวณที่นิ้วชอบไปวางอยู่ และแรงกดจากการทำงานของกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากและแก้มในขณะที่ดูดอมนิ้วมือ ยังทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรอีกด้วย ตัวอย่างที่พบในวิดีโอนี้ก็คือจะทำให้ฟันหน้าบนเหยิน และบางกรณีก็ทำให้ขากรรไกรบนแคบลง จนเกิดการสบคร่อมด้านหลังร่วมด้วย ในรายที่เป็นไม่มากปัญหาอาจลดลงเองได้บ้างหลังเลิกดูดนิ้ว แต่ในรายที่ติดเป็นนิสัยรุนแรงและไม่สามารถเลิกได้ ก็อาจต้องมีการติดเครื่องมือป้องกันการดูดนิ้วที่ขากรรไกรบน ซึ่งการสบฟันเปิดด้านหน้าอาจจะลดลงหรือหายไปเองได้บ้าง แต่ในรายที่เป็นรุนแรงก็อาจจะต้องมีการจัดฟันร่วมด้วยต่อไป

เครื่องมือขยายขากรรไกรบนคืออะไร?

เครื่องมือขยายขากรรไกรบนจะมีรูปแบบได้หลากหลาย แต่ที่จะนำเสนอในวันนี้คือแบบที่เป็นเครื่องมือติดแน่นและมีสกรูอยู่ตรงกลางเพดานปาก

เครื่องมือแบบนี้จะใช้ขยายขากรรไกรบนให้กว้างขึ้นเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม โดยมักจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีขากรรไกรบนแคบมากกว่าปกติ จนเกิดฟันสบคร่อม คือฟันล่างคร่อมฟันบน หรือที่เรียกว่า “crossbite”

คุณหมอจะแนะนำวิธีไขสกรู ทั้งทิศทางในการไขสกรู และจำนวนรอบที่ต้องไขสกรู ดังนั้นเพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยควรทำตามที่คุณหมอได้แนะนำไว้อย่างเคร่งครัด

เมื่อเริ่มไขสกรูใหม่ ๆ ก็อาจมีอาการแน่นตึงบริเวณขากรรไกรบนและจมูกได้ แต่ถ้าหากรู้สึกปวดฟันมากควรรีบกลับไปปรึกษาคุณหมอทันที

สิ่งที่จะพบได้หลังจากที่ขากรรไกรบนถูกขยายออกไปก็คือ จะมีช่องเปิดตรงกลางระหว่างฟันหน้าบน แต่ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะว่าช่องนี้จะปิดเองได้ใน 2-3 สัปดาห์

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ป่วยควรรักษาความสะอาดช่องปากและเครื่องมืออย่างดีหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง