• Home /
  • tags : "หมุดจัดฟันคืออะไร"

ภาวะเหงือกอักเสบ และรอยโรคฟันผุจากการจัดฟัน

July 10th, 2014

เป็นหมุดเล็ก ๆ คล้ายสกรู ติดผ่านเหงือกไปที่กระดูก ใช้เวลาไม่มีฟันหลักในปากพอที่จะดึงฟันซี่อื่น ๆ หรือต้องเคลื่อนฟัน...

ภาวะเหงือกอักเสบ และรอยโรคฟันผุจากการจัดฟัน
Read More >
  • 1