• Home /
  • tags : "วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน"

วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน

July 10th, 2014

ทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือจัดฟันนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลเสียอีกนะครับ โดยเชื่อกันว่า Aristotle และ Hippoc...

Read More >
  • 1