• Home /
  • tags : "นวัตกรรมสมัียใหม่่"

นวัตกรรมล้ำสมัยกับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

July 10th, 2014

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติเข้ามาใช้ในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั...

Read More >
  • 1