• Home /
  • tags : "ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง"

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมและฟันแท้

July 10th, 2014

หลายคนคงสงสัยนะครับว่าฟันน้ำนมซี่แรกและฟันแท้ซี่แรกเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ วันนี้หมอจัดฟันไทยมีแผนภาพสรุปอายุที่ฟันแต่ละ...

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมและฟันแท้
Read More >

ก่อนจัดฟันต้องผ่าฟันคุดหรือไม่?

July 10th, 2014

ฟันคุดที่พบบ่อยที่สุดก็คือ ฟันกรามซี่สุดท้ายซึ่งมักจะขึ้นมาในช่วงอายุ 17-21 ปี นอกจากนี้ยังพบได้ที่ฟันเขี้ยวบน หรือ...

Read More >

ผลเสียของการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด…

July 10th, 2014

คลิปวีดีโอตัวอย่างสั้น ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนดเป็นเวลานาน ในคลิปวิ...

Read More >

ควรเลือกหมอจัดฟันหรือคลินิกที่จะไปจัดฟันอย่างไรดี??

July 10th, 2014

หลาย ๆคนที่จะตัดสินใจรับการจัดฟันอาจขอคำแนะนำเบื้องต้นจากคนรู้จัก เช่น เพื่อนหรือพี่น้อง ที่กำลังจัดฟันอยู่ หรือเคย...

Read More >

นวัตกรรมล้ำสมัยกับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

July 10th, 2014

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติเข้ามาใช้ในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั...

Read More >
  • 1