• Home /
  • tags : "การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร"

อยากจัดฟันเพื่อปรับรูปหน้าให้หน้าเรียว คางแหลมแบบสาวเกาหลี แท้จริงแล้วทำได้หรือไม่??

July 10th, 2014

หลาย ๆ ท่านอาจเข้าใจว่าการจัดฟันแต่เพียงอย่างเดียวจะสามารถแก้ไขรูปหน้าให้ดูยาว เรียวคางแหลมแบบสาวเกาหลีได้ แต่แท้จร...

อยากจัดฟันเพื่อปรับรูปหน้าให้หน้าเรียว คางแหลมแบบสาวเกาหลี แท้จริงแล้วทำได้หรือไม่??
Read More >

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

July 10th, 2014

ในกรณีที่ขากรรไกรมีขนาดหรือตำแหน่งที่ผิดปกติมาก ทำให้สบฟันไม่เข้าที่และมีรูปหน้าไม่สมส่วน หรือมีใบหน้าเบี้ยวไม่เท่า...

Read More >

นวัตกรรมล้ำสมัยกับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

July 10th, 2014

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติเข้ามาใช้ในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั...

Read More >
  • 1