• Home /
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จัดทำและดูแลโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ทางด้านทันตกรรมจัดฟันที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

ผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันสามารถ E-mail คำถามมายังสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย หรือโพสต์คำถามไว้ที่ facebook หมอจัดฟันไทย

E-mail: thaiortho@gmail.com

www.facebook.com/ThaiOrtho

Follow us