• Home /
  • News /
  • เตรียมตัว (เตรียมใจ) ให้พร้อมก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน

เตรียมตัว (เตรียมใจ) ให้พร้อมก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน

May 29th, 2016

Braces Removal

หลังจากที่รอคอยมานาน เมื่อคุณหมอได้แจ้งให้ทราบว่าการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเตรียมตัวที่จะถอดเครื่องมือจัดฟันได้ในครั้งถัดไป คุณอาจจะรู้สึกโล่งใจ ดีใจ ที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันนี้หมอจัดฟันไทยจึงมีข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันมาฝากครับ

ข้อแรก ควรจดจำวันเวลานัดหมายให้ดี และมาตามเวลานัด เพื่อให้คุณหมอสามารถให้บริการได้ตามเวลาที่กำหนดครับ

ข้อที่สอง คุณอาจจะไม่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันในวันนั้น เช่น ในกรณีที่มีเครื่องมือหลุดแล้วคุณไม่ทราบ ทำให้ฟันเคลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิม หรือการเคลื่อนของฟันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ตามที่คุณหมอได้วางแผนไว้ ถึงแม้ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดได้น้อยมาก แต่ถ้าหากเกิดขึ้น ก็อย่าเสียกำลังใจไปครับ

ข้อที่สาม คอยหมั่นดูแลทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่ได้เคยทำมาตลอดการจัดฟัน

ข้อที่สี่ อย่าลืมบันทึกภาพรอยยิ้มของเราขณะที่จัดฟันไว้ เพื่อเป็นที่ระลึก และเก็บไว้เป็นความทรงจำ

ข้อที่ห้า การถอดเครื่องมือจัดฟันจะใช้ระยะเวลามากกว่าวันที่มาปรับลวดหรือเปลี่ยนยางโดยทั่วไป เพราะหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว จะต้องมีการทำความสะอาดฟันทั้งปากด้วย

ข้อที่หก หลังจากถอดเครื่องมือแล้ว คุณหมอจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันไว้ จึงควรทำตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องการใส่รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องของเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ และการดูแลรักษารีเทนเนอร์

ข้อที่เจ็ด ในช่วงแรก ๆ ของการใส่รีเทนเนอร์ อาจจะรู้สึกว่ามีน้ำลายมากกว่าปกติ หรือพูดไม่ชัดได้ชั่วคราว แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะถ้าหากเราใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับ

ข้อที่แปด ถ้าหากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใส่รีเทนเนอร์ได้ เช่น ใส่แล้วเจ็บ หรือหลวม หรือรีเทนเนอร์หัก หรือทำรีเทนเนอร์หาย ก็ควรรีบติดต่อคุณหมอโดยเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์) เพื่อให้คุณหมอปรับแก้ไขรีเทนเนอร์ หรือทำรีเทนเนอร์อันใหม่ให้โดยเร็วครับ

ข้อที่เก้า คุณหมออาจจะมีการนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพของฟัน และสภาพของรีเทนเนอร์ครับ

ข้อสุดท้าย หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และรอยยิ้มที่สวยงามตลอดไปครับ

 

 

#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน
#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน

Follow us