• Home /
  • News /
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

อุปกรณ์เสริมสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

January 23rd, 2018

 

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวิดีโอเพื่อแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในขณะจัดฟัน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับวิดีโอนี้จะสาธิตการใช้อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันอย่างถูกวิธีในผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นครับ

คณะผู้จัดทำ

นศ.ทพ. รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ
นศ.ทพ. เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
นศ.ทพ. วีรายุ สุวรรณทวีมีสุข
นศ.ทพ. อมรรัตน์ เติมมงคลชัย

#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน
#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน

Follow us