• Home /
  • News /
  • ทำไมถึงควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน ถ้าหากต้องการจัดฟัน?

ทำไมถึงควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน ถ้าหากต้องการจัดฟัน?

August 2nd, 2016

 

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านตระหนักว่า การจัดฟันเป็นการรักษา และควรได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเท่านั้น ความเชื่อที่ว่าการจัดฟันเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็ทำได้ จนสามารถไปซื้อเครื่องมือมาติดเอง หรือการให้บริการติดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นโดยไม่ใช่ทันตแพทย์ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพช่องปากและฟันในระยะยาวได้

ขอขอบคุณ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of Orthodontists)

#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน
#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน

Follow us