ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการจัดฟัน 2/2565 "Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics’"

พบกับการประชุมวิชาการเต็มรูปแบบ 3 วัน กับหัวข้อที่น่าสนใจโดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่จะมาส่งต่อความรู้ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหนือชั้นและครบถ้วนในทุกมุมมองได้แก่ Prof. Nelson Mucha, UFRJ, UFF, Brazil และ Prof.Dr.Dr. Bernd Lapatki, Germany พร้อมวิทยากรไทยได้แก่ ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ จะมาเล่าถึงการจัดฟันในผู้สูงอายุ ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย cleft นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการรักษา Cl II Malocclusion โดยอ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ การใช้ Cl II functional appliance โดยอ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ การรักษา Cl II openbite แบบไม่ผ่าตัดโดย อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ ต่อด้วยวิทยากรจากมช. ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน และวิทยากรหน้าใหม่ อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี กับหัวข้อการบรรยายที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด แบบนี้ต้องรีบลงทะเบียนกันมาแล้วค่า ;)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 2/2565
เนื่องจากงานประชุมวิชาการของสมาคมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ก.ค. 2565 ถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้นจึงมีสมาชิกบางส่วนได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)