• Home /
  • ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล์: thaiortho@gmail.com

 

Thai Association of Orthodontists

Department of Orthodontics
Faculty of Dentistry
Chulalongkorn University
Henri Dunant Rd., Pathumwan, Bangkok
THAILAND 10330

E-mail: thaiortho@gmail.com

 

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ทันตแพทย์ ปริญญา ปฐมกุลมัย
08-9696-2233

10.00-18.00 น. ทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์

ถ้าต้องการถามปัญหาเรื่องการจัดฟัน ที่มีคำถามกว้าง ๆ และต้องตอบยาว ๆ

และต้องมีการซักถาม กรุณาโทรถามทางโทรศัพท์

หรือติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE

สำหรับทันตแพทย์ ให้ค้นหา ID “@thaiortho” ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ “@” ด้วย) หรือสแกนที่ QR code นี้

หรือคลิกเพื่อ add friends ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการขอคำปรึกษาหรือสอบถามเรื่องจัดฟัน ให้ค้นหา ID “@judfunthai” ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ “@” ด้วย) หรือสแกนที่ QR code นี้

หรือคลิกเพื่อ add friends ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 


 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่, เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซด์, การลงทะเบียน online
ติดต่อ: ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย
โทร. 08-9696-2233
Email: prinya@yahoo.com

ฝ่ายทะเบียน, การลงทะเบียนทางไปรษณีย์, การสมัครสมาชิกสมาคม, แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่
ติดต่อ: ทญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล
โทร. 08-6338-6966
Email: Giffy042@gmail.com
ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ฝ่ายเหรัญญิก, ออกใบเสร็จ, ชำระเงิน
ติดต่อ: ทพ.ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์
โทร. 08-1835-7283
Email: thachpan@gmail.com

ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 123-1-16694-5

 

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us