• Home /
  • News /
  • ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ Dr. Charles Burstone บุคคลสำคัญของวงการทันตกรรมจัดฟัน

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ Dr. Charles Burstone บุคคลสำคัญของวงการทันตกรรมจัดฟัน

February 27th, 2015

Burstone

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ Dr Charles Burstone ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ท่านไปเพื่อบรรยายวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

Dr Burstone ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ Division of Orthodontics, School of Dental Medicine, University of Connecticut ที่ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งแผนกและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกในตั้งแต่ปี 1970 ถึงปี 1992

ท่านยังมีคุณูปการต่อวงการทันตแพทย์จัดฟันสมัยใหม่ โดยมีบทบาทในการศึกษาวิจัย และเขียนบทความที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในวงการ รวมทั้งยังเป็นผู้เขียนตำรา และนำเสนอแนวคิดที่สำคัญ ๆ หลายอย่างของการจัดฟัน จึงกล่าวได้ว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่น่ายกย่องในวงการทันตกรรมจัดฟัน การจากของท่านครั้งนี้ จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวีชาชีพทันตแพทย์จัดฟัน

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us