• Home /
  • News /
  • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ”

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ”

February 24th, 2015

CLP-Project-KU

ความพิการปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการของใบหน้าและขากรรไกรที่มีผลต่อสุขภาพทางกายของผู้ป่วยรวมทั้งมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยและครอบครัวความพิการนี้ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมจะสามารถแก้ไขความผิดปกติและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

แม้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาจากภาครัฐเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้ป่วยมีฐานะยากจนจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาตามศูนย์ต่างๆที่ให้การดูแลรักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย ได้เห็นปัญหานี้ จึงได้จัด “โครงการ ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2549-2555 เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนา และครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย จัดหารายได้มอบให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเดินทางมารับการรักษาดังกล่าวและเพื่อหาทุนเพิ่มเติมแก่กองทุนที่ใช้จ่ายในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการ “โครงการ ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ต่อ ในปี พ.ศ. 2557-2559 โดยหวังว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย มาร่วมบริจาคเพิ่มเติม

โดยผู้สนใจบริจาคสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่

บัญชี โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 551 – 425275 – 9

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษีได้

เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนมาที่ Email: happysmile.happyheart@gmail.com

สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ 094-1736795 หรือ 081-5926900
โครงการยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-202863, 094-1736795, 081-5926900

คลิกดูแผ่นพับของโครงการและรายละเอียดการบริจาคได้ที่นี่

 

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us