สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”

February 1st, 2017

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld Master Shares, Newgen Shines on...

Read More >
Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11-12 พฤษภาคม 2560 @ CentralWorld

July 7th, 2016

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 11-12 พฤษภาคม 2560   Dental Trade Exhibition in the foyer of the World...

Read More >
จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11-12 พฤษภาคม 2560 @ CentralWorld
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >
Read More >

Upcoming Event : 52nd Indian Orthodontic Conference

February 17th, 2017

“We welcome you all to 52nd IOC in Jaipur, India! The Conference will be held during 17 – 19 November, ...

Upcoming Event : 52nd Indian Orthodontic Conference
Read More >

Upcoming Event: The 5th Annual Asian Damon Forum 2017

February 4th, 2017

Join world-renowned experts, peers, and friends in stepping out of the office to experience three incredible days o...

Upcoming Event: The 5th Annual Asian Damon Forum 2017
Read More >

Upcoming Event: 7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics

February 3rd, 2017

SOFT TISSUE PARADIGM & FOUR-DIMENSIONAL TREATMENT Key Issues: Digital VTO: Virtual diagnosis & advanced bio...

Upcoming Event: 7th Yonsei International Mini-Residency for Advanced Orthodontics
Read More >