สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สนใจ สมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 0-2252-6314 หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
0-2251-7853 ต่อ 1303-1306

News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Upcoming Meeting: Clinical Tips from the World Class Editor 4 – 5 กรกฎาคม 2559

December 15th, 2015

งานประชุมวิชาการ 1/2559 : 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ Bangkok Convention Centre at Centara Grand @ CentralWorld 4 กรกฏาคม 25...

Read More >
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld

July 9th, 2015

แผนผังบริเวณแสดงสินค้boothfloorplanา 4-5 กรกฎาคม 2559 Dental Trade Exhibition in the foyer of the World Ballroom on...

Read More >
จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld
Read More >

Upcoming Meeting: 8th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association

November 10th, 2015

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 8th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Associat...

Upcoming Meeting: 8th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association
Read More >

Online Payment งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

October 18th, 2015

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์...

Read More >

Upcoming Conference: International Orthodontic Conference SLOS 2016

September 17th, 2015

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กำลังจะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแ...

Upcoming Conference: International Orthodontic Conference SLOS 2016
Read More >