สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”

December 3rd, 2016

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld Master Shares, Newgen Shines on...

Read More >
Upcoming ThaAO Conference: Master Shares, Newgen Shines on “Ortho Stage”
Read More >

Upcoming Event: AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)

December 1st, 2016

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ กำลังจัดให้มีงานประชุม AOSC 2017 ขึ้น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Ma...

Read More >
Upcoming Event: AOSC (Association of Orthodontists Singapore Congress)
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11-12 พฤษภาคม 2560 @ CentralWorld

July 7th, 2016

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 11-12 พฤษภาคม 2560   Dental Trade Exhibition in the foyer of the World...

Read More >
จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 11-12 พฤษภาคม 2560 @ CentralWorld
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1

August 3rd, 2016

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2559 – 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2557 ̵...

ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1
Read More >

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II

July 7th, 2016

    งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ Bangkok Co...

ThaAO Conference: From Top to Toe, A Trick to II
Read More >

Upcoming Congress: The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress

June 12th, 2016

  On behalf of the Association of Philippine Orthodontists, it is our pleasure to invite you to our 10TH Bienn...

Upcoming Congress: The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress
Read More >