สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

News/ข่าวประชาสัมพันธ์

ThaAO Conference 01/2018 : Orthodontics for All Ages: Predictable, Palatable and Precise

October 26th, 2017

การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 “Orthodontics for All Ages: Predictable, Palatabl...

Read More >
ThaAO Conference 01/2018 : Orthodontics for All Ages: Predictable, Palatable and Precise
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 16 – 17 กรกฎาคม 2561 @ CentralWorld

October 26th, 2017

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 16 – 17 กรกฎาคม 2561   Dental Trade Exhibition in the foyer of t...

Read More >
จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 16 – 17 กรกฎาคม 2561 @ CentralWorld
Read More >

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

May 29th, 2017

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทค...

Read More >
ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >

Upcoming Event: Sendai Surgery First Summit 2018

January 4th, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Surgery First Summit 2018 ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 นี้ ที่ Sendai Kokusai Ho...

Upcoming Event: Sendai Surgery First Summit 2018
Read More >

Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics

October 26th, 2017

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านเขย่าความเชื่...

Mythbusters; Class II and Class III Orthopedics
Read More >

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

September 29th, 2017

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อ...

Read More >