สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Thai Association of Orthodontists

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Upcoming Meeting: Clinical Tips from the World Class Editor 4 – 5 กรกฎาคม 2559

December 15th, 2015

งานประชุมวิชาการ 1/2559 : 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ Bangkok Convention Centre at Centara Grand @ CentralWorld 4 กรกฏาคม 25...

Read More >
Upcoming Meeting: Clinical Tips from the World Class Editor 4 – 5 กรกฎาคม 2559
Read More >

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย on YouTube

July 10th, 2015

ขณะนี้สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มี channel อยู่บน YouTube แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคม ฯ...

Read More >
Read More >

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld

July 9th, 2015

แผนผังบริเวณแสดงสินค้า booth floor plan 4-5 กรกฎาคม 2559 Dental Trade Exhibition in the foyer of the World Ballroom...

Read More >
จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 4-5 กรกฎาคม 2559 @ CentralWorld
Read More >

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

June 26th, 2016

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดขึ้...

Read More >

Upcoming Congress: The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress

June 12th, 2016

  On behalf of the Association of Philippine Orthodontists, it is our pleasure to invite you to our 10TH Bienn...

Upcoming Congress: The Association of Philippine Orthodontists’ 10th Biennial National Orthodontic Congress
Read More >

การปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

May 31st, 2016

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ไปปฎิบัติงานติดตามความก...

การปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
Read More >