การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2557 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

January 24th, 2014 by prinya No comments »
November 10, 2014toNovember 11, 2014

จัดที่ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand@Central World

Conference Info at a Glance:

 

10 พฤศจิกายน 2557:

เรียนรู้เทคนิคทางคลินิกที่มี Evidence-based เรื่องของ growth modification, orthodontic biomechanics และ implant orthodontics โดย Assoc.Prof. Mithran Goonewardene ท่านจบการศึกษาจาก Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA. ท่านมีประสบการณ์ในการสอน ณ University of Western Australia มาเป็นระยะเวลาสามสิบปี

 

11 พฤศจิกายน 2557:

ถ้าเราไม่รู้ สู้เขาไม่ได้แน่ จะไม่แย่ ควรรู้เขารู้เรา” พลาดไม่ได้ บรรยายโดยวิทยากรไทยคุณภาพชั้นนำจากทั่วประเทศ

 

จองโต๊ะแสดงสินค้าคลิกที่นี่ครับ

Download จดหมายเชิญประชุมที่นี่ครับ

Download กำหนดการประชุมได้ที่นี่ครับ

» Read more: การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2557 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 10-11 พฤศจิกายน 2557 CentralWorld

September 12th, 2012 by admin No comments »
November 10, 2014toNovember 11, 2014

แผนผังบริเวณแสดงสินค้boothfloorplanา 10-11 พฤศจิกายน 2557
Dental Trade Exhibition at foyer of World Ballroom floor 23rd
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

Download เอกสารออกบูธที่นี่ครับ

โต๊ะที่ยังว่าง :  12,13,31,33,34,35,36,37,38,40,41

(จองได้เฉพาะ ขายสินค้าทางทันตกรรมเท่านั้น)

» Read more: จองโต๊ะแสดงสินค้าทันตกรรม 10-11 พฤศจิกายน 2557 CentralWorld

Office Bearers of the Asian Pacific Orthodontic Society (APOS)

October 29th, 2014 by prinya No comments »
President - Dr Nikhilesh Vaid

President – Dr Nikhilesh Vaid

 

Dr Nikhilesh Vaid is the President-Elect of the Indian Orthodontic Society. He is also the Editor-in-Chief of the Journal of the Asian Pacific Orthodontic Society (APOS). Dr Vaid also sits on the advisory board of the World Implant Orthodontic Association.

 

Dr Vaid works in the Beach Candy Hospital in Mumbai, India and is Professor in Orthodontics at the YMT Dental College and Hospital. He also works in Private Practice and is director of his clinic aptly named “Only Orthodontics”.

 

 

 

 

Vice-President - Dr Tanan Jaruprakorn

Vice-President – Dr Tanan Jaruprakorn

 

Dr Tanan Jaruprakorn is the Secretary General of the Thai Association of Orthodontists. He is also a WFO council member and served as secretary for the 5th World Implant Orthodontic Conference in Phuket, Thailand.

 

Dr Jaruprakorn works in Private Practice and is also a Part-time instructor in Orthodontics at Chulalongkorn University in Thailand.

 

 

 

 

 

 

» Read more: Office Bearers of the Asian Pacific Orthodontic Society (APOS)

8th International Orthodontic Congress : London 2015

October 29th, 2014 by prinya No comments »
WFO-2015-BANNER-468-X-60

Click on the banner above to visit the official website

 

The international orthodontic community is coming together in the world’s most cosmopolitan city to share ideas and celebrate the science and art of orthodontics.

Come to London and see the world smile!

8th International Orthodontic Congress

27 – 30 September 2015

ExCel Conference Centre, London, UK

 

9th APOC & 20th MAOISCTE

June 9th, 2014 by prinya No comments »

photo

9th APOC & 20th MAOISCTE
October 17-20, 2014
Borneo, Malaysia
Info: https://www.9apoc.com

It is with an open heart and a deep sense of pride that the members of the Congress Organising Committee of this much awaited event, and the members of the Malaysian Association Of Orthodontists (MAO), extend to you our warmest welcome and invite you to come and join us in Kuching, Sarawak, Malaysia, in the Land Of The Hornbills on the mystical island of Borneo, for the 9th APOC and 20th MAOISCTE.

The 6th World Implant Orthodontic Conference (WIOC 2014)

May 23rd, 2014 by prinya No comments »

 

Th0_0_0_0_200_300_csupload_63608883e 78th PCSO Annual Session Joint Meeting and the 6th World Implant Orthodontic Conference (WIOC 2014), which will be held October 2 – 5, 2014 at the Marriott Anaheim Conference Center in Anaheim, California, USA.

WIOC 2013 photo @ phuket

March 29th, 2014 by prinya No comments »

Download them at
https://drive.google.com/folderview?id=0B_OieCtzX-6QX0VNVVRMRlpNRDg&usp=sharing

Taiwan International Orthodontic Forum

March 28th, 2014 by prinya No comments »
November 21, 2014toNovember 23, 2014

http://www.tiof2014.org.tw/
Taiwan International Orthodontic Forum
Taipei International Conference Center
November 21-23, 2014

ทันตแพทย์/ทันตแพทย์จัดฟันเวียดนามดูงานทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของไทย

July 31st, 2013 by prinya No comments »

OrthodontIMG_4231ists and dentists from Vietnam traveled with the Thai Association of Orthodontists’ (ThaAO) mobile orthodontic unit in July 2014. On a monthly basis, ThaAO volunteers provide free orthodontic treatment to cleft lip and palate patients at the Maharaj Hospital in Nakhon Ratchasima, a province in northeastern Thailand. In this photo, the Vietnamese volunteers are wearing white polo shirts, and the ThaAO volunteers are wearing turquoise polo shirts. In Thailand, the incidence of cleft lip and palate is 1:800. Most of the patients are poor and have to travel long distances to receive treatment at the Maharaj Hospital. The Thai Red Cross Society assists these patients by paying for their travel expenses.
Read More >>

ประกาศ หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

May 28th, 2013 by prinya No comments »

ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  สนใจ สมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 02-252-6314  หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Journal of the World Federation of Orthodontists (JWFO)

April 8th, 2013 by admin No comments »

 

Image1

Screen Shot 2556-04-10 at 9.46.37 PM

Thai Association of Orthodontists hosts New Year’s party for its cleft lip and palate patients.

For the past two years, the Thai Association of Orthodontists (ThaAO) has coordinated a mobile orthodontic unit that treats cleft lip and palate patients at the Maharaj Hospital in Nakhon Ratchasima, a province in northeastern Thailand. On Jan. 29, the ThaAO hosted a New Year’s party at the hospital to introduce the patients to each other and to give them an opportunity to show off their many talents.

Read more……

September 4th, 2012 by admin No comments »

DSC_8981DSC_8773

DSC_8904

รศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย  นายแพทย์พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ทันตแพทย์หญิงปองใจ วิรารัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรและค่าชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทย์จัดฟันและอาสาสมัคร ถ่ายรูปร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวในงาน “ยิ้มสวย เสียงใส ใจสัมพันธ์” จัดโดยศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้และสันทนาการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรื่องจัดฟันสำหรับประชาชน

February 26th, 2012 by admin No comments »

www.judfun.org
www.facebook.com/ThaiOrtho

อันตรายของจัดฟันแฟชั่น คลิกที่นี่ครับ.

แจ้งเบาะแสเรื่องหมอฟันเถื่อน หรือจัดฟันแฟชั่น
ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. โทรสายด่วน งานคุ้มครองผู้บริโภคกองการประกอบโรคศิลปะ 02-1937999
2. ส่ง e mail พร้อมข้อมูลหลักฐาน(ถ้ามีที่ถ่ายรูปไว้ก็ยิ่งดี) ไปที่กองการประกอบโรคศิลปะ medicalhub702@gmail.com
3. ส่งเป็นจดหมาย ถึง สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (แจ้งเบาะแสคลินิคเถื่อน หรือจัดฟันแฟชั่น )
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบรี 11000

การขายเครื่องมือจัดฟันแฟชั่น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ตามคำสั่งคณะกรรมการที่ 1/2549 ห้ามขายสินค้าลวดจัดฟันแฟชั่น
หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาตรา 56 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“Laser ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนฟันได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้จาก OJ Thai Assoc Orthod Vol 2 2012″

July 6th, 2011 by admin No comments »

Braces News Online

October 19th, 2010 by admin No comments »

February 2012 PDF file

ยังมีอีกหลายเล่ม click ที่ read more ครับ

» Read more: Braces News Online

WFO Gazette Vol 16. Issue 1-2011

October 15th, 2010 by admin No comments »

ฉบับนี้มีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ดูที่หน้า 3 ครับ  Download ที่นี่ครับ

The Online Journal of Thai Association of Orthodontists

July 21st, 2010 by admin No comments »

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ

http://www.thaiortho.org/journal/

จากมติของคณะกรรมการสมาคมฯในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาให้จัดทำ Online Journal แทนวิทยาสารของสมาคมเล่มเก่าซึ่งพิมพ์เป็นเล่ม เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Online Journal มี ข้อดีกว่า เช่น สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากกับโรงพิมพ์ สามารถ upload ได้ทันทีที่เรามีบทความพร้อมและ upload ได้เรื่อยๆไม่ต้องรอว่าได้บทความครบหมดค่อยเอาไปส่งโรงพิมพ์ ผู้เขียนก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที่ที่ขึ้น web จะเอา reprint กี่ชุดก็สามารถ print เองได้ ตอนนี้กำลังดำเนินการขอ ISSN และกำลังสร้าง webpageเมื่อได้เลข ISSN แล้วก็จะสามารถ upload ได้เลย คาดว่าคงจะ launch ได้เร็วๆนี้ค่ะ

» Read more: The Online Journal of Thai Association of Orthodontists

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

July 20th, 2010 by admin No comments »

โดย รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ

» Read more: โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

Journal of the Thai Association of Orthodontists Vol.9 2010

July 19th, 2010 by admin No comments »

Download here (Pdf file 5 M.)

“ดัดฟันแฟชั่น”…อันตราย

September 12th, 2009 by admin No comments »

» Read more: “ดัดฟันแฟชั่น”…อันตราย